yellow.png
Tel_Aviv_New_Logo.png

״במלוא הדרה״ - שבוע האישה הבינלאומי

עיריית תל אביב-יפו

״במלוא הדרה״ - שבוע האישה

עיריית תל אביב-יפו

בעיריית תל אביב-יפו החליטו לחגוג את שבוע האישה הבינלאומי דרך חיזוק יוזמות בהובלת תושבות העיר, כדי להוכיח שכוחה האמיתי של הקהילה נובע דווקא מיוזמות שצומחות מהשטח Bottom-up. 

20,000+ משתתפות

people.png

159 אירועים

events.png

תערוכות וסיורים ברחבי העיר, סדנאות, הרצאות, חנות דיגיטלית ועוד. כל היוזמות והאירועים נוצרו על ידי התושבים.ות והעירייה. 

הפרויקט נוהל בשיתוף פעולה ובתיאום בין תושבות ותושבי העיר, עסקים ומחלקות רבות בעירייה.

שיתופי פעולה

force.png
purple.png

נשים רבות הצטרפו למפגשים השונים אשר סיפקו להן במה לשמוע ולהשמיע את קולן והזדמנות ליצירת חיבורים משמעותיים.

messaging_hadarah_heb-01.png

העוזר הקהילתי

מתקשר עם חברי.ות הקהילה בפלטפורמה הנוחה להם.ן ושולח הודעות ותזכורות אוטומטיות. 

yellow.png

תושבת נרשמה לסיור בשכונה בעיר 

יום לפני האירוע התושבת קיבלה תזכורת אוטומטית מהעוזר האישי

>

תושבת רכשה מוצר בחנות הדיגיטלית

העוזר האישי שלח לה תזכורת עם פרטי האיסוף

>

PRM

People Relationship Management

purple.png

מערכת ניהול בה אתם בעלי הדאטה או משהו בסגנון יש לכתוב בהקשר של מלוא הדרה משפט וחצי

yellow.png

עם Coing, יכולנו לאפשר לנשים המדהימות בעיר פלטפורמה מתאימה לצרכים המגוונים, כך שכל אישה באה לידי ביטוי: נשים הקימו תערוכות בתחנות אוטובוס והובילו סיורים בשכונות, נשות עסקים יזמו הרצאות והדרכות, נשים בקבוצות מקומיות חברו למשחקי ספורט - והן ממשיכות לפעול ולחזק אחת את השניה עד היום במפגשים פיזיים ו-Online! 

"